Modellen & theorieën

Ilse werkt met de volgende hedendaagse (loopbaan) modellen en theorieën:

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een samenspel van psychologische vaardigheden, die je leren flexibeler om te gaan met moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden en wordt ingezet om je mentale veerkracht te vergroten.

In trainingen werken we met het Hoofd-Lijf-Hart model. (Gijs Jansen)

 • Wat ervaar je met je lijf?
 • Wat zegt je hoofd?
 • Hoe handel je vanuit je hart?

Career Fitness Profiler

Het Career Fitness Model is een hedendaagse en moderne loopbaan Tooling die snel en diepgaand inzicht geeft in de loopbaan problematiek van het individu.

Het is een volledig wetenschappelijk onderbouwd instrument ontwikkelt door de Universiteit Antwerpen.

Het individuele rapport geeft de deelnemer inzicht in:

 1. Loopbaanfocus: De eigen visie op loopbaansucces, wat wil hij/zij eigenlijk en wat betekent succes?
 2. Loopbaankracht: Hoe zelfsturend ben ik in mijn loopbaan en wat heb ik nog te ontwikkelen om te krijgen wat ik wil?
 3. Loopbaanenergie: Hoeveel energie kost mijn huidige werksituatie van mij en hoe is mijn balans?

Career Fitness Profiler wordt ingezet als 0-meting in een traject. Dit om het traject effectief te kunnen leiden op de punten waar het meest behoefte naar is. Dit draagt bij aan tijdwinst en kwaliteit voor een optimaal traject.

Het CACTUS model (Wim Thielemans) Jobrepair ®

Middels de theorie van Jobrepair® 3.0 krijg je inzicht in jouw CACTUS, een gefundeerd inzicht in je persoonlijkheidskenmerken, je attitudes, je competenties en je taken. Het boek Jobrepair ® en deze methode wordt veelvuldig ingezet om loopbaantwijfelaars te helpen onttwijfelen. Middels een gestructureerd en gefundeerd programma krijgt men snel duidelijkheid over de belangrijkste vragen binnen een loopbaanoriëntatie of outplacementtraject. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Om daarna een volledig arbeidsmarktprofiel op te maken, waarmee krachtige keuzes gemaakt kunnen worden in werk en loopbaan.

Ontwikkel Assessment

Indien u een ontwikkel-assessment wilt is het goed om de vraag achter de vraag eerst te beantwoorden, om een keuze te maken welk instrument past bij uw vraag.

We zorgen ten eerste samen voor een duidelijk geformuleerde hulpvraag: welk inzicht willen de betrokkenen met het gebruik van de talentscans verkrijgen?

De vragen die centraal staan:

Hoe gaan we om met talent? Willen we meer mensen aantrekken op basis van de best presterende medewerkers? Of geloven we erin dat iedere medewerker zijn of haar talenten kan ontwikkelen als je dit goed faciliteert?

Geloof je in een inclusieve talentbenadering (sterkte/talent van de medewerker staat centraal) of in een exclusieve talentbenadering (afzetten tegen een normgroep op basis bijvoorbeeld van best functionerende medewerkers)?

Toepassingsgebieden:

 • Mobiliteit: bij medewerkers die het gevoel hebben niet op de juiste plek te zitten en een overstap naar een andere functie of baan willen maken. Bij gedwongen mobiliteit, bij het niet verlengen van contracten of reorganisaties.
 • Loopbaanoriëntatie: bij medewerkers die de behoefte voelen zich te ontwikkelen maar niet zo goed weten welke richting op. Inzicht in de eigen talenten kan in deze gevallen richting geven aan het oriëntatie en ontwikkelproces.
 • Persoonlijke coaching
  Veel bestuurders en managers nemen een coach voor kritische reflectie om de eigen effectiviteit te kunnen optimaliseren en om dilemma’s te bespreken. Niet vanuit een probleemsituatie maar vanuit een leer- en ontwikkelbehoefte. Coaching vraagt om commitment: coachen is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend

Werkwijze

In een online programma wordt een profiel gemaakt door de kandidaat, dit kan op eigen locatie. Er is altijd een terugkoppelgesprek en er wordt in het rapport suggesties gedaan naar een geschikte context/omgeving waarin een medewerker optimaal zijn talenten/kwaliteiten kan benutten.

Als extra kan gebruik gemaakt worden van ondersteunend aanbod zoals 360 graden feedback om aanvullende informatie over de medewerker en diens talenten te krijgen.

Twee voorkeur assessments op basis van talentontwikkeling: TMA® en ME® scan

TMA analyse (Exclusieve benadering)

De TMA methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray en meet drijfveren en motivatie. Deze zet dit af tegen een landelijke normgroep op basis van functie. Het beschrijft de persoonlijkheid op meerdere vlakken en analyseert natuurlijk gedrag.

Positieve insteek

De rapportage van de TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. In een vervolggesprek met de kandidaat gaan we dieper in op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.

Na afloop is er de mogelijkheid tot uitbreiding naar een 360 feedback en/of beroepsadvies.

Me. – Talentscan ® (inclusieve benadering)

Doelstelling Me. – Talentscan
Het belangrijkste doel van de Talentscan is inzicht te geven aan medewerk(st)ers over zijn of haar natuurlijk talent en het ontwikkelpotentieel. Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is alleen mogelijk als mensen voldoende de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen vanuit hun natuurlijk talent oftewel natuurlijke aanleg.

De scan wordt ingezet als hulpmiddel om iemands echte talenten te ontwikkelen en belemmeringen op te lossen.
De analyse geeft medewerk(st)ers inzicht wat iemands belemmeringen zijn in aangeleerd gedrag oftewel kwetsbare kracht, wat hem of haar met name onder druk veel energie kost.

De Me. Talentscan is onderscheidend aan andere gangbare instrumenten op het onbewuste gebied door gebruik te maken van archetypes (dit zijn beelden), waardoor er niet alleen gebruik wordt gemaakt van iemands zelfbeeld, maar ook van iemand persoonlijke beleving bij een bepaald beeld. Dus waar talenten, belemmeringen en drijfveren van nature zitten.

 Door de werkwijze is het een uiterst geschikte methode bij onder andere:

 • Invulling van jouw gesprekscyclus
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Outplacement

Het DISC model

DISC is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in het gedrag van mensen. Het geeft aan hoe je doet, niet wie je bent. Het geeft weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn of haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. Het volgende wordt hierbij gemeten:

 • Hoe ga je om met problemen en uitdagingen (D van Dominant);
 • Hoe weet je anderen te overtuigen van jouw mening (I van Invloed);
 • Hoe ga je om met veranderingen en tempowisselingen (S van Stabiliteit);
 • Hoe ga je om met vastgestelde regels en procedures (C van Conformisme).

Het gaat om het gedrag dat we aan anderen laten zien. Alle stijlen zijn in meer of mindere mate aanwezig bij iemand en zeggen iets over zijn of haar gedrag. DISC is ook niet goed of fout. Sommige gedragsstijlen zijn in bepaalde situaties wel effectiever dan andere.

DISC wordt veelal ingezet om de samenwerking in teams te verbeteren maar ook de vraag te beantwoorden voor het individu: hoe kan ik mijn communicatie verbeteren? En wat doe ik en kan dat effectiever?

Keuzekracht

Keuzekracht

Ilse draagt bij aan het maken van bewuste keuzes. Het maken van keuzes doe je met je hoofd en je hart.

Mentale kracht

Mentale kracht

Ilse maakt je bewust van hoe je omgaat met ongemak en toetst je werkbaarheid aan het nu en de toekomst.

Krachtig met je talent

Krachtig met je talent

Ilse helpt je bij het ontdekken van je natuurlijke talent. Van nature is dat iets wat vanzelfsprekend gaat.

Communicatiekracht

Communicatiekracht

Ilse maakt je bewust van jouw verhaal, vertaalt het naar de kern, en laat je dit met vertrouwen delen.

Inspiratiekracht

Inspiratiekracht

Ilse inspireert en verbindt om vanuit een ander perspectief naar jezelf en anderen te kijken.

Bezoek ons

Torenallee 20
Gebouw Videolab
Strijp-S, Eindhoven

Bel ons